Nemeton Realizace spol. s r.o. vtiskneme vaší zahradě příběh…+420 608 340 085
info@nemeton-realizace.cz

Krajinářské činnost

Současné územní plánování venkova nepřináší očekávané a požadované výsledky. Stává se často jen nástrojem developerských firem. Nekomunikuje efektivně s obcemi, nespolupracuje dostatečně s veřejnosti, a už vůbec nepracuje s krajinou jako s pracovním prostředím.

Naším cílem je hledat a nabízet řešení s maximální účastí veřejnosti, preferující veřejný zájem před zájmem soukromým. Hledáme rovnováhu mezi soukromým a veřejným prostorem, definujeme hranice únosnosti a rovnováhu mezi sídlem a krajinou.

Komentáře nejsou povoleny.