Nemeton Realizace spol. s r.o. vtiskneme vaší zahradě příběh…+420 608 340 085
info@nemeton-realizace.cz

Zimní a jarní ošetření stromů

Zimní a jarní posouzení a následné ošetření stromů Nabízíme posouzení zdravotního stavu dle místního šetření zaměřeného na zdravotní (biomechanický) stav stromů a zhoršenou provozní bezpečnost a vytipování nejrizikovějších lokalit.

Zdravotní (biomechanický) stav stromů svědčí o četnosti a míře rozvinutí defektů, hodnotí míru narušení kořenů, kmene a větví, rány a jiná poškození, případně napadení patogenem, které mají zásadní vliv na celkové statické poměry stromů. K hlavním defektům patří rozvinutá tlaková větvení větví a hlavních kmenů u sekundárních korun včetně rozvoje infekcí kmenů, růstové defekty, dutiny, hniloby, suché větve nebo části korun, poškození kmenů i větví, prasklé a zavěšené větve, asymetrické rozložení hmoty korun a především pak kombinace předchozích faktorů. Pro stabilizaci statických poměrů těchto stromů je nezbytně nutné přistoupit k ošetření, případně kácení.

V případě zájmu jsme schopni zajistit potřebné ošetření, případně kácení stromů včetně zpracování odpadu. Kácení stromů je specifická činnost, kterou se doporučuje provádět v době vegetačního klidu a to u dřevin stojících mimo les. Na rozdíl od prořezávání stromů je u kácení stromů třeba povolení k jejich kácení a to za podmínek dle vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Povolení uděluje vždy místní Odbor životního prostředí.

Ceny se odvíjejí od časové náročnosti, výškou, tloušťkou, tvrdostí dřeva a na vzdálenosti od objektů a jeho vychýlením mimo svou osu. Cena se dále případně upravuje o rozřezání a nebo případný úklid a odvoz dřevní hmoty. Z těchto důvodů provádíme u složitých stromů ve středočeském kraji veškeré rozpočty a konzultace zdarma včetně cenové nabídky. V případě zájmu jsme schopni organizacím a společnostem zaslat orientační ceník.

Stromy je nutné předem prohlédnout!

Komentáře nejsou povoleny.